Historik

Lingbo IF bildades den 14 april 1908. Initiativtagare var folkskolläraren Agaton Ericstam, som i mars samma år gick ut med följande upprop:

 I beaktande av den stora betydelse idrottsliga övningar äga för kroppens harmoniska utveckling och styrka, och att dylika övningar, med svårighet kunna åvägabringas på annat sätt än genom en förening, så inbjudas alla, som äro intresserade av att ett idrottsförbund inom Lingbo kommer till stånd, att här nedan teckna sina namn”.

 Uppropet mottogs med blandade känslor i bygden, men ett femtiotal personer tecknade dock sina namn. Bland dem fanns Jonas Lingstrand, Olof Lindberg, Per Lindén, Jonas Åstrand, P O Astner, Valo Finné och Olle Hallqvist.

 Föreningens första styrelse kom att bestå av: Folkskolläraren Agaton Ericstam (ordförande) stationsskrivare Anders Ahlström (vice ordförande), handelsföreståndare Per Wåger (sekreterare), fjärdingsman F.J. Fröderberg (kassör), ö̈vriga ledamöter var Enock Lindblom och Oskar Jäderberg.

Historik Lingbo IF