Agenda

Styrelsen jobbar kontinuerligt med följande frågor:

  • Aktiviteter
  • Bidrag
  • Framtid
  • Investeringar
  • Underhåll och reparationer
  • Våra anläggningar